skip to Main Content

In dit privacy beleid hebben wij uiteen gezet hoe wij uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij hier vervolgens mee doen. Wij communiceren graag transparant. Heeft u na het lezen van dit privacy beleid nog vragen, laat het ons dan weten via mail naar: info@multiboxinternational.com

Beveiliging en bewaartermijn
De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verkregen. Geven wij uw gegevens aan een derde partij dan leest u hieronder waarom en wanneer wij dat doen. Wij eisen van derde partijen, die vaak in samenwerkingsverband met ons functioneren, dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij. Multibox International BV bewaart de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk om ze diensten aan u te kunnen verlenen of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van uw persoonsgegevens zal Multibox International BV altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat doen wij verder met uw gegevens
U kunt ons bellen, e-mailen of contact opnemen door het contactformulier in te vullen op onze website. Om onze machines, onderdelen, service, onderhoud en dienstverlening te kunnen leveren, hebben wij uw bedrijfsgegevens zoals uw naam, e-mail adres, adres(sen), telefoonnummer(s), betaalgegevens en uw opgegeven informatie nodig.
Om u snel en adequaat te kunnen helpen, maken wij aantekeningen die worden bewaard, en maken wij gebruik van deze gegevens om onze machines, onderdelen, service, onderhoud en dienstverlening adequaat te kunnen leveren aan uw bedrijf. Wij geven uw gegevens ook aan derde partijen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.

Website
Bij elk bezoek aan onze Website herkent onze webserver automatisch het IP-adres.
Bij een bezoek aan onze Website bewaren wij daarnaast:
– uw gegevens als u ons contactformulier invult op onze Website;
– de domeinnaam van andere sites die u heeft geraadpleegd om naar onze Website te gaan;
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze Website geraadpleegd hebt.

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om:
– de inhoud van onze Website te verbeteren en beter af te stellen op de wensen van onze bezoekers;
– het aantal bezoeken op onze Website te kunnen vaststellen.

Social media
Als u social media gebruikt, bijvoorbeeld Facebook, dan kunt u ook middels deze weg een vraag aan ons stellen. Wij bewaren in dat geval uw bericht en accountnaam zodat wij kunnen reageren op uw bericht.

Wijzigingen
Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe diensten gaan aanbieden. De meeste recente versie van dit privacy beleid staat op www.multiboxinternational.com onder het kopje privacy beleid.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Back To Top